CTAS

Current Position: home > Travel Guide > Area Code & Zip Code

Area Code & Zip Code

Country Code: 86
 
Note: Please dail " 0 " before the area code if you give a phone in China.
 

City

  Zip Code

Area Code

Beijing

100000

10

Chengdu

610000

28

Chongqing

630000

23

Dali

671000

872

Dunhuang

736200

937

Fuzhou

350000

591

Guangzhou
510000
 20

Guilin

541000

773

Hangzhou

310000

571

Jiayuguan

735100

937

Kunming

650000

871

Lanzhou

730000

931

Lhasa
850000
891

Lijiang

674100
888

Sanya

471000
379

Shanghai

200000
21

Suzhou

215000
512

Turpan

838000
995

Urumqi

830000
991

Wuhan

430000
27

Xian

710000
29

Yangshuo

541900
773